Zadanie sfinansowano ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzadowych w ramach projektu „Kierunek NOWE FIO” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

Zwierzęta przebywające w hospicjum

W tym miejscu opisujemy naszych obecnych podopiecznych.

Odeszły za „Tęczowy most”

Tutaj wspominamy zwierzaczki, które są już po drugiej stronie.