Zadanie sfinansowano ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzadowych w ramach projektu „Kierunek NOWE FIO” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

Mango vel Kiwi

Mango vel Kiwi

Mango vel. Kiwi – przyszedł do nas jako koci wolnożyjący kocur. Mango przez wile lat żył sobie tuż obok ludzi, których wybrał na swoich żywicieli. Pozwalał by go karmiono, w zimie czasem skorzystał z kąta w kotłowni. Pewnego dnia jednak pana zaniepokoiło zachowanie Mango. Kręcił się w kółko, upadał. Postanowiliśmy wziąć kocurka pod swoją opiekę i sfinansować jego leczenie. Niestety nie przynosiło ono rezultatów i tak Mango trafił do nas.

Z życia wzięte