Zadanie zostało zrealizowane ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzadowych w ramach projektu „Kierunek NOWE FIO” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

Malinka

Malinka

Pies

Malinka była mieszańcem wyższa z retriverkiem. Była słodkim, przytulaśnym psiaczkiem. Pomimo swoich przejść, kochała ludzi, a zwłaszcza dzieci. Odeszła w zacnym wieku, mając 16 lat.