Zadanie sfinansowano ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzadowych w ramach projektu „Kierunek NOWE FIO” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

Skontaktuj się z nami

Stowarzyszenie „W ogrodzie Viadrusa”
Oldrzyszowice 94
49-340 Lewin Brzeski
NIP: 7471908079
KRS: 0000714392
Regon: 369284394
https://www.facebook.com/WOgrodzieViadrusa