Zadanie zostało zrealizowane ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzadowych w ramach projektu „Kierunek NOWE FIO” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

Projekty

W okresie od 1 października 2019r. do 14 czerwca 2020r. realizowaliśmy projekt pn. “Kobieta piękna z natury” finansowany ze środków Fundacji Orlen “Dar Serca”. W ramach projektu zorganizowaliśmy 2 cykle szkoleń z zakresu wytwarzania własnych, naturalnych kosmetyków. Zajęcia prowadziła Celina z naszego Stowarzyszenia. Podczas warsztatów uczestniczki wykonywały mydła glicerynowe, olejnowe, odświeżacze powietrza, kule kąpielowe czy też tabliczki zapachowe do szafy. Zajęcia sprzyjały rozmowom oraz wymianie doświadczeń, nie tylko z zakresu kosmetyków
Na majówkę otrzymaliśmy miły prezent. Ogłoszono wyniki konkursu FIO. Uzyskaliśmy dotację na szkolenia, które podniosą naszą wiedzę i umiejętności, co spożytkujemy na rzecz rozwoju naszej organizacji i społeczności lokalnej. Część zajęć - jak winiarskie i ogrodniczo-sadownicze- będzie się odbywać na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu, część w Instytucie Hortiterapii w Radomiu, a pozostałe tj. warsztat wytwarzania olejków kurs instruktora warsztatów ceramicznych szkolenie winiarskie (winifikacja, enoturystyka,
warsztaty ekologia w sadzie, ogrodzie i gospodarstwie - cykl 5 warsztatów, warsztat mydlarski, warsztat wytwarzania produktów ekologicznych) są rozsiane po niewielkich miejscowościach.
To już nasz kolejny projekt, który uzyskał akceptację komisji grantowych w ostatnim roku, co nas bardzo cieszy i dodaje skrzydeł.

Wczoraj opublikowano wyniki Programu FIO, do którego również aplikowaliśmy. Złożony przez nas projekt dotyczył cyklu szkoleń dla członków i wolontariuszy organizacji działających na rzecz zwierząt w powiecie brzeskim. Celem było m.in. podniesienie wiedzy i umiejętności członków i wolontariuszy organizacji z zakresu prawnej ochrony zwierząt oraz zgłębienie i poszerzenie wiedzy potrzebnej do zrozumienia różnych aspektów funkcjonowania psów i kotów, przygotowanie do niesienia pomocy z zakresu problematyki behawioralnej oraz poprawa jakości współpracy ze zwierzętami towarzyszącymi. Zajęcia prowadziliby weterynarze, prawnik, behawioryści.
Niestety, nasz projekt znalazł się na liście rezerwowej. W sumie, jesteśmy zadowoleni z uzyskanego wyniku, który jest naprawdę niezły, a zwłaszcza, że to nasz pierwszy, duży projekt. Szukamy dalszych możliwości realizacji założonych celów.

Kochani pędzimy, aby podzielić się z Wami super informacją! Dostaliśmy minigrant na poprowadzenie cyklu warsztatów ekologicznych dla społeczności lokalnej #oldrzyszowice #gminalewinbrzeski.
Nasze warsztaty będą skierowane do młodzieży z terenu naszej wsi uczęszczającej do klasy 4-8.
Już wkrótce przedstawimy więcej szczegółów! Cieszymy się bardzo, że będziemy działać na swoim terenie

Dziękujemy EDU SMART Training Centre Dialog of Transformation za wybranie naszego projektu do realizacji

24 czerwca 2019r. zapisze się w kalendarium naszego Stowarzyszenia jako bardzo ważny dzień. Dzisiaj to w siedzibie Stowarzyszenie Brzesko-Oławska Wieś Historyczna w Krzyżowicach podpisaliśmy umowę na realizację grantu pt. „Działanie promocyjne w zakresie zasobów przyrodniczych i kulturowych oraz oferty turystycznej”, który zakłada m.in powstanie strony internetowej promującej walory obszaru działania LGD Brzesko-Oławska Wieś Historyczna czy publikację dwóch broszur historycznych. Dużo pracy przed nami, ale przede wszystkim wiele satysfakcji z racji działania na rzecz naszej małej ojczyzny, jak to ładnie mówią - Heimatu.

Stowarzyszenie “W ogrodzie Viadrusa” pragnie poinformować, iż zakończyła realizację zadania pn.„ Wsparcie doraźne Stowarzyszenia “W ogrodzie Viadrusa” poprzez zakup niezbędnego sprzętu ”.
Zadnie zostało zrealizowane w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 w ramach konkursu PROO Priorytet 5 Wsparcie doraźne. Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich to pierwszy w historii program bezpośredniego wsparcia rozwoju polskich organizacji obywatelskich. Dotacje w ramach programu będą przydzielane na rozwój instytucjonalny organizacji oraz realizację ich celów statutowych.
Wniosek o numerze 46563 został złożony przez Stowarzyszenie do Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, a następnie rekomendowany do dofinansowania.
Po zawarciu umowy oraz oraz otrzymaniu środków finansowych na konto Stowarzyszenia, zakupiono glebogryzarkę wraz z niezbędnym osprzętem oraz przyczepką. Powyższy sprzęt będzie wykorzystywany do realizacji celów statutowych oraz pomoże w realizacji bieżących przedsięwzięć o charakterze społecznym, których podjął się beneficjent.
Szczegółowe informacje na temat sposobu uzyskania wsparcia oraz priorytetów znajdują się na stronie Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego pod adresem: https://niw.gov.pl/nasze-programy/proo/

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami