Zadanie sfinansowano ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzadowych w ramach projektu „Kierunek NOWE FIO” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

Media o nas

Na początek zapraszamy do przeczytania i obejrzenia reportażu o naszym Hospicjum na stronie TVP3 Opole

Zobacz artykuł

Poniżej prezentujemy materiały obecne w serwisie Youtube