Zadanie sfinansowano ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzadowych w ramach projektu „Kierunek NOWE FIO” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

Publikacje

W tym miejscu zamieszczamy publikacje wydane przez Stowarzyszenie

1. Zabytki dawnej jurysdykcji karnej na obszarze działania Brzesko-Oławskiej Wsi Historycznej

Pobierz plik

2. Historia zakonu joannitów na obecnym terenie działania Stowarzyszenia Brzesko – Oławskiej Wsi Historycznej

Pobierz plik