Zadanie zostało zrealizowane ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarzadowych w ramach projektu „Kierunek NOWE FIO” finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030

Stasia

Stasia

Stasia pojawiła się u nas 3 sierpnia 2018r. Drobna, krucha, delikatna jak piórko z zaawansowaną demencją. Miała swój świat, ale kojarzyła pewne fakty np. wiedziała, że gdy człowiek się nad nią schyla, pewnie za moment weźmie ją na ręce. Wówczas tak śmiesznie podskakiwała, jakby chciała pomóc, by łatwiej było ją podnieść. Stasia z nikim się nie wadziła, ważne dla niej był cichy kąt do spania i aby brzuszek był pełny. Jako demencyjny piesek miała dość często epizody chodzenia bez celu po nocach. Trzeba było wówczas przy niej czuwać , uspokajała się wiedząc, że ktoś przy niej jest. Nie znamy losów Stasi, nie wiemy, czy miała kogoś kto ją kochał i był dla niej przyjacielem, wiemy natomiast, że dzięki niej zyskaliśmy przyjaciółkę, na którą zawsze możemy liczyć. Stasieńka odeszła 4 października 2018r.